קורונה ומסירות נפש

ובחרת בחיים - אימון אישי, ייעוץ זוגי, הדרכה משפחתית והרצאות, מפת דרכים להצלחה ולזוגיות מאושרת, אימון לרווקים ולחתונה

בזמנינו אנו נדרשים למסירות נפש שונה מזו של הדורות הקודמים – עבודת המידות שלנו. מסירות נפש יומיומית וקשה, שתסייע לנו לעלות ולהתקדש ולחזות בנפלאות מעל הטבע.


חז"ל מספרים על דו – שיח בין שני אמוראים, אודות השוני בין הדורות. מדוע בדורות הראשונים כשהיתה בצורת, היה רב יהודה רק שולף את נעלו ומיד היה יורד גשם, ואילו בדורות האחרונים הגם שאנו מרבים בתפילה, אין מי שמשגיח בנו?

אין זאת משום שהדורות הראשונים למדו יותר תורה, אדרבה, בדורות האחרונים לומדים יותר.

אלא התשובה מלמדים חז"ל, היא מסירות נפש! בדורות הראשונים היתה מסירות נפש על קדושת ה', ואילו בדורות האחרונים אנו לא מוסרים את נפשנו על קדושת ה'.

בהיסטוריה היהודית באה לידי ביטוי מסירות הנפש, כפשוטה, באופנים שונים. גזר דין מוות על סירוב לעבוד עבודה זרה, העלאת אנשים על המוקד באינקוויזיציה, מסירות נפש על קיום התורה והמצוות בשואה ועוד…

נראה שכעת אנו נדרשים למסירות נפש אחרת. לא מסירות נפש עילאית הבאה לידי ביטוי ברגע אחד של גבורה נפשית – למות על קידוש ה', אלא גבורה יומיומית, הבאה לידי ביטוי בעיקר בעבודת המידות.

גבורה זו היא קשה עד מאוד, כי היא נדרשת להתמודדות תמידית יום אחר יום שעה אחר שעה.

"קדושים תהיו" – דורש הקב"ה מאיתנו. המחשבה הראשונה שודאי עולה לנו בראש כשאנו שומעים את המילה 'קדוש' היא: ה'בבא סאלי' ודוגמתו – אנשים מורמים מעם.

אך לא כך הם פני הדברים. קדוש, מסביר המלבי"ם, הוא אדם שמתגבר על הקשיים שהקב"ה מציב בפניו. וככל שהאתגר קשה יותר, וככל שנטייתו הטבעית מושכת אותה חזק כלפי מטה, והוא מתגבר כארי ובוחר שלא ליפול, קדוש יאמר לו.

'כור ההיתוך' הגדול ביותר שיש לאדם, בו האתגרים הם גדולים וקשים יותר, ודוקא שם הוא נדרש להתגבר, היא סביבתו הקרובה: משפחתו הגרעינית ושכניו.

בסביבה זו האדם נבחן, וסביבה זו עוצבה עבורו באופן מדוייק והותאמה לכוחותיו.

הורה שיש לו ילדים מאתגרים במיוחד, אל לו ליפול ברוחו בהשוואתם לילדי השכנים המתוקים והמחונכים. עליו לשמוח בכך שהקב"ה סומך עליו מאוד, והפקיד בידיו אחד מבניו המאתגרים יותר. "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" מלמדים חז"ל. ילד מאתגר מעיד עליך שאתה אבא עם כוחות גדולים, ולכן האתגר שלך גדול יותר. זו דרגת הקושי איתה אתה אמור להתמודד ועליה מצפים ממך להתגבר!

אישה שבעלה מעצבן אותה והיא מתחילה להשוות אותו לבעלה של חברתה, מפספסת את כל התמונה. בעל זה הותאם בדיוק לכוחות הגדולים שלך, ובא לאפשר לך הזדמנות להתגבר ולעלות מדרגה בסולם הקדושה.

מסירות הנפש על קדושת ה' שלנו בימים אלה, אינה השלכת עצמינו אל כבשן האש. מסירות הנפש שלנו היא גבורה יומיומית של עבודת המידות.

גבורה זו רוצה ה' מאיתנו כעת, והיא זו שתציל אותנו ואת כל העולם כולו בימים סוערים אלה.

ככל שהילדים, השכנים, האישה, הבעל מכעיסים אתכם יותר, וככל שאתם מתמודדים עם תשוקות טבעיות חזקות ביותר שמאיימים למשוך אתכם מטה ולהפיל אתכם, זכרו, אין זה אלא חסד ה' העוטף אתכם, והזדמנות פז מאת הבורא יתברך להתגבר ולהתקדש!

ככל שהאתגר המוצב בפנינו גדול יותר, זה מעיד עלינו שאנחנו עם כוחות גדולים יותר. הקב"ה מציב בפנינו הזדמנות להתגבר ולנצח את האתגר, ובכך לרומם אותנו ואת העולם כולו. בחרו לצמוח מהאתגר ולא חלילה לתת לו להפיל אתכם.

רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך סגר אותם ב'סיר לחץ' עם השכנים שלהם ובחיק המשפחה הגרעינית – המאתגרת אותם ביותר, יום – יום שעה – שעה, ונתן להם הזדמנות להתגבר על האתגרים הגדולים שהציב בפניהם, להתעלות ולהתקדש.

תודה לך ה' על ההזדמנות, הלא קלה אמנם, למסור את הנפש על קידוש שמך מתוך עבודת המידות והתגברות על הקשיים והתאוות, להתעלות בקדושה, להציל את העולם כולו ממגיפה, וכל זאת בלי אפילו לצאת מהבית…

יהי רצון, שבזכות מסירות נפש זו וההתגברות על ה'טבע' שלנו, יעשה איתנו הקב"ה ניסים ונפלאות מעל הטבע, ונזכה כל עם ישראל באשר הוא, לגאולה שלימה ברחמים גדולים במהרה בימינו. אמן!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *