תכנית תִגמולים

העצמה אישית עם הזדמנות כלכלית.תכנית תמלוגים

אחד מהכלים החזקים להעצמה אישית היא הנתינה לאחרים. מי שפועל מתוך איזון נפשי - פנימי מבין כי הנתינה לאחרים נותנת יותר למי שנותן מאשר לזה שמקבל.

מרכז 'ובחרת בחיים' מציע לכם תכנית תִגמולים בה לא רק תוכלו להעצים את עצמכם, אלא גם לפתוח לכם הזדמנות כלכלית להכנסה נוספת ללא השקעה כספית מִצִידכם.

בתכנית התִגמולים אנו מקדישים לכם – בוגרי תכניות ההעצמה השונות של מרכז 'ובחרת בחיים' עשרה אחוזים מעלות התכנית.

כל אחת ואחד מבוגרי תכנית ההעצמה של מרכז 'ובחרת בחיים' שימליץ או יפנה אלינו תלמיד שירשם לאחת מתכנית ההעצמה, יתוגמל בחמישה אחוזים מעלות התכנית לאותו תלמיד.

עוד לא סיימנו...

אם אחד מבוגרי תכנית ההעצמה שנרשם בהמלצתכם ימליץ גם הוא או יפנה אלינו תלמיד נוסף שירשם לאחת מתכניות ההעצמה, מלבד חמשת האחוזים שהוא יקבל, תקבלו גם אתם חמישה אחוזים, כך למעשה אתם מזכים אותנו לסייע לבוגרים שלנו בסך כולל של 10%.

אנו לא מגבילים את כמות התגמולים שתוכלו לקבל. ככל שירבו התלמידים שירשמו בהמלצתכם, תרוויחו יותר, וככל שאותם בוגרים יפנו יותר תלמידים, כך תרוויחו גם אתם ללא השקעה נוספת מצידכם.

לפרטים נוספים, קביעת פגישה או הרשמה לאחת מתכניות ההעצמה אנו כאן כדי לסייע לכם, צרו קשר.